Home General Biotechnology Drug Patent Expirations in November 2008

Drug Patent Expirations in November 2008

Courtesy of DrugPatentWatch.com:

Drug Patent Expirations in November 2008

*Drugs may be covered by multiple patents

TradenameApplicantGeneric NamePatent NumberPatent Expiration
ALKERANGlaxosmithklinemelphalan hydrochloride4,997,651Nov 18, 2008
BREVIBLOCBaxter Hlthcare Corpesmolol hydrochloride5,017,609Nov 21, 2008
BUSPARBristol Myers Squibbbuspirone hydrochloride5,015,646Nov 14, 2008
COVERA-HSGd Searle Llcverapamil hydrochloride5,030,456Nov 7, 2008
DYNACIRC CRSmithkline Beechamisradipine5,030,456Nov 7, 2008
NEUROLITELantheus Medcltechnetium tc-99m bicisate kit5,279,811Nov 23, 2008
NEURONTINParke Davisgabapentin4,894,476Nov 2, 2008
NEURONTINPfizer Pharmsgabapentin4,894,476Nov 2, 2008
NUVIGILCephalonarmodafinil4,927,855Nov 22, 2008
PRELAYSankyotroglitazone4,572,912Nov 9, 2008
REZULINPfizer Pharmstroglitazone4,572,912Nov 9, 2008

Courtesy of DrugPatentWatch.com

NO COMMENTS

Leave a Reply