IP הוא חיוני, ויש להשתמש כדי לשפר # גישת bio2012

בפנל המדעי השקפת העולם האמריקאי, קיראן Mazumdar שו של Biocon סבר על קניין רוחני בביוטכנולוגיה - IP הוא חיוני לביוטכנולוגיה, וצריך להשתמש בהם כדי לשפר את הגישה ולא לנהוג מחירים גבוהים. היא פירטה כי שיפור גישה עם תרופות במחיר סביר יכול להניב רווחים גבוהים יותר מאשר משרת בשווקים קטנים יותר עם מחירים גבוהים יותר.


תגובה אחת


    השאירו תגובה