Tìm kiếm trong nội bộ ngành công nghiệp có kinh nghiệm cho hàng loạt cuốn sách

Tôi muốn xây dựng trên sự thành công của tôi " Thực tiễn tốt nhất trong công nghệ sinh học ... "hàng loạt cuốn sách bằng cách sản xuất biên soạn đã được chỉnh sửa nhiều tập trung vào các chủ đề ngành công nghiệp riêng biệt như:

  • Thị trường
  • Quản lý IP
  • Quản lý R & D
  • Truyền thông
  • vv

Nếu bạn quan tâm hàng đầu là một trong những dự án này và chỉnh sửa một biên soạn đề, ​​vui lòng truy cập Press Hướng dẫn nộp Logos và cho tôi biết về tầm nhìn của bạn.


Để lại một trả lời